EkaMedica
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k. z siedzibą w Kozach, kod 43-340 
przy ulicy Bielska 78a
wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod numerem
KRS 0000599856
NIP: 937-267-81-63
dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy
prowadzi akta rejestrowe. 

 

Nr rachunku ING Bank Śląski SA:

03 1050 1070 1000 0090 3180 4694