1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorca EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kozach pod adresem: 43-340 Kozy, ul. Bielska 78A (woj. śląskie, powiat bielski), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000599856, posiadająca numer NIP: 937-267-81-63, numer REGON: 363628556, numer telefonu: 33/814 40 34 oraz adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@ekamedica.pl.

2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja zamówienia, albo w prawnie usprawiedliwionych celach administratora baz danych. Pozostaną w systemie, więc będzie można je ponownie wykorzystać, ale też zmienić lub usunąć, albo żądać tego od ich administratora.

b) przekazania danych osobowych Kupującego do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sprzedającego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sprzedającego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedajacym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sprzedającego, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe Sprzedającego mogą zostać udostępnione przez Kupującego innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe Sprzedającego mogą zostać udostępnione przez Kupującego innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

c) Dotpay sp. z o.o

3.1 Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
- Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

- kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

4. W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sprzedającym.

W przypadku, gdy podanie przez Kupującego danych osobowych następuje w celu przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedającego.

W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sprzedającym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Bankiem.

W przypadku przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Kupującemu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Kupującego towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sprzedającego, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sprzedającego i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Twisto Polska Sp. z o.o.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie tych danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep internetowy.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

8. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

10. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu internetowego, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako „Cookies”. Są to informacje zapisywane przez serwer sklepu na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki „cookie” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania „Cookies”. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Sklepu internetowego. Więcej informacji o celu używania plików „cookie” i możliwości zmiany ustawień „Cookies” w przeglądarkach internetowych można znaleźć tutaj

13. Dla własnego bezpieczeństwa należy pamiętać o wylogowaniu się ze strony internetowej Sklepu internetowego po zakończonej sesji. W tym celu należy kliknąć link "Wyloguj się" widoczny u góry strony internetowej Sklepu internetowego.