Obowiązek informacyjny RODO - Ekamedica

Obowiązek informacyjny sklep internetowy – realizacja zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kozach 43-340 ul. Bielska 78a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, 5 lat zgodnie z Ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjny sklep internetowy – newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kozach 43-340 ul. Bielska 78a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania newslettera. Dane nie będą udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, do czasu odwołania zgody na przesyłanie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjny sklep internetowy – zgody na marketing

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Kozach 43-340 ul. Bielska 78a. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, do czasu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.


Produkt został dodany do porównywarki
facebook